Norrland VA skapar anläggningar som är livsviktiga för ett fungerande samhälle. Våra fokus områden är vatten & avlopp, markarbeten samt stora som små anläggningsarbeten.

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Backeböl Nacka . 
Exploateringsområde på en yta 1800 m2. I projektet kommer vi lägga VA nätet för kommande område, grundplatta för husen, finplanering samt ledningsdragningar.  

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.

Norrland VA bygger upp fyra husstommar på cirka 6 000 m2, bestående av en PERI DUO-systemets väggar och tak samt installerar balkonger, betongstegar och utfackningsväggar.

Norrland VA har fått i uppdrag av Veidekke Entreprenad att sätta nya infiltrationsbrunnar samt diverse lending förläggningar som är i förberedelsearbeten inför tunnelarbetet mellan Henriksdal och Bromma. Norrland VA är stolta av att få vara delaktiga stora projekt som dessa och verkligen få vara en del av framtidens samhällsbyggnad.

Vi har fått möjlighet att samarbeta med Veidekke i denna etapp av förbifarten. Där vi hjälper dem med markarbeten, VA i tunnlarna samt på ytan. Vi har även gjort förstärkningsarbeten på RoRo kajen norra sidan. Samt mycket annat diverse i projektet. Markplanering samt ny membranduk över ytan på norra sidan.

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning

Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1000 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 1600 m.

Norrland VA har fått förtroendet att hjälpa till med förläggning av Norrvattens ledning i Rissne. Nyförläggning av ca 750 meter DN1000 stålledning, där vissa delar är förstärkt isolering på. Projektet innefattar förberedelser för nybyggnationen av tvärbanan som skall köra mot Kista.


Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Ingarö Vargbacken. För mer info om området : vargbacken.com
Exploateringsområde på en yta 25 000 m2. I projektet kommer vi lägga VA nätet för kommande område, grundplatta för husen, finplanering samt ledningsdragningar.

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.

Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1200 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 110 m.

Norrland VA vann kontraktet för projektet Skarpö 3.1 vilket innefattar nyanläggning av kommunalt ledningsnät VA på skarpö. Roslagsvatten planerar att förlägga tryckspill samt kommunalt vatten i området som innefattar flera etapper. Projektet innefattar även förläggning av Eon´s kablar.