Anläggningar som är nödvändiga för att samhället skall fungera Vi utför projekt för mark, vatten och avlopp.
Kontakta oss
Norrland VA skapar anläggningar som är livsviktiga för ett fungerande samhälle. Våra fokus områden är vatten & avlopp, markarbeten samt stora som små anläggningsarbeten.


Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Ingarö Vargbacken. För mer info om området : vargbacken.com
Exploateringsområde på en yta 25 000 m2. I projektet kommer vi lägga VA nätet för kommande område, grundplatta för husen, finplanering samt ledningsdragningar.

Rackstavagen

Norrland VA har fått möjligheten att lägga grunden för kommande hyresrätter för UngaVuxna. Uppdraget går ut på att bygga grunderna, VA arbeten, VVS för plattan, betongarbeten samt ledningsförläggning av El och fiber.

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning

Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1200 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 490 m.

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning

Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1000 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 990 m.

Markarbeten på 4900 m2 som innefattar va-arbeten, betongarbeten, finplanering samt parkeringsplatser.
 

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning

Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1000 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 1600 m.

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.

Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1200 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 110 m.

Totalmarkentreprenad Finplanering
Ca 5000 m2

Totalmarkentreprenad Finplanering.